Informacije o rentiranju - zakupu

Informacije o rentiranju - zakupu


Prikazane cene se odnose na dnevni zakup. Ukupan iznos rente za odredjeni period se dobija mnozenjem pojedinacne cene rentirane robe sa brojem dana trajanja zakupa.

Roba se na uvid kupca daje u rentu u vidjenom ispravnom stanju. Robu prilikom davanja u rentu prati odgovarajuci dokument u kome je uz generalije korisnika rente tacno navedeno sta je predmet zakupa i koji je vremenski period na koji se isti rentira.

Korisnik rente je duzan da prilikom preuzimanja predmeta zakupa, potpise odgovarajuci dokument o renti i preda kupcu kopiju vazece licne karte ili drugog validnog licnog dokumenta. Korisnik rente prilikom preuzimanja ostavlja depozit u ukupnoj vrednosti rentiranih predmeta, od koga se kasnije prilikom vracanja predmeta rente odbija ugovoreni iznos zakupa.

Rentirane predmete korisnik rente je duzan da vrati u naznacenom roku u ispravnom i neostecenom stanju. Svaki predmet rente koji se ne vrati ili je prilikom vracanja u vidno ostecenom stanju, davalac predmeta rente nije duzan da primi nazad i moze ga naplatiti u punom iznosu od ostavljenog depozita.